Máte otázky? Potřebujete bezplatnou konzultaci?
Můžete mi (i o víkendech) zavolat na číslo
725 508 815.

Zákaz řízení uložený soudem

Pokud Vám byl soudem uložen trest spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, je možné po výkonu poloviny tohoto trestu podat u soudu návrh na podmíněné upuštění od výkonu jeho zbývající části. Na základě tohoto návrhu, který musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem, nařídí soud veřejné zasedání, v jehož rámci proběhne Váš výslech. Pokud soud na základě Vašeho výslechu dospěje k závěru, že jste v době výkonu trestu zákazu řízení způsobem svého života prokázali, že dalšího výkonu tohoto trestu již není třeba, rozhodne o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu a současně Vám stanoví zkušební dobu až na pět let. Pokud se Vám u soudu nepodaří prokázat, že dalšího výkonu trestu zákazu řízení již není třeba, soud Vašemu návrhu nevyhoví.

Pokud chcete s Vaším návrhem na podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu řízení u soudu uspět, doporučujeme Vám obrátit se na naši advokátní kancelář. Vypracujeme pro Vás kvalifikovaný návrh obsahující všechny zákonem stanovené náležitosti a také Vás připravíme na otázky, které Vám budou při výslechu před soudem kladeny. Kromě toho jsme samozřejmě ochotni Vás při veřejném zasedání u soudu zastupovat.

Zákaz řízení uložený správním orgánem

Pokud Vám byl správním orgánem uložen správní trest spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, je možné po uplynutí poloviny doby, na kterou Vám byl zákaz řízení uložen, požádat správní orgán o upuštění od výkonu zbytku tohoto správního trestu. Správní orgán může od výkonu zbytku zákazu řízení upustit tehdy, pokud jste v době výkonu tohoto správního trestu způsobem svého života prokázali, že jeho dalšího výkonu již není třeba.

Pokud chcete, aby správní orgán o Vaší žádosti o upuštění od výkonu zbytku zákazu řízení rozhodl bez jakýchkoliv komplikací, můžete se obrátit na naši advokátní kancelář, která Vás při jednání se správním orgánem zastoupí a zajistí tak jeho hladký průběh.