Máte otázky? Potřebujete bezplatnou konzultaci?
Můžete mi (i o víkendech) zavolat na číslo
725 508 815.

Zastupování v trestním, přestupkovém nebo jiném správním řízení

Ceny našich právních služeb týkajících se zastupování v trestním, přestupkovém nebo jiném správním řízení jsou smluvní. Pokud máte jakýkoliv problém spadající do oblasti námi poskytovaných právních služeb, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na telefonním čísle 725 508 815 nebo prostřednictvím e mailové adresy petr.jebas@zelenaridicum.cz. Na Vaše dotazy odpovíme buď přímo, nebo si s Vámi sjednáme osobní schůzku. Telefonické i osobní konzultace jsou samozřejmě zdarma. Během konzultací se seznámíme s Vaším problémem, navrhneme Vám možnosti jeho řešení a současně Vás seznámíme s tím, jakého výsledku pro Vás můžeme dosáhnout. Následně se sami rozhodnete, zda služeb naší advokátní kanceláře využijete či nikoliv. Pokud se rozhodnete pro využití našich služeb, dohodneme se s Vámi na naší odměně, jejíž výše bude záviset na druhu poskytované služby a složitosti případu. Tuto odměnu nám však uhradíte pouze tehdy, pokud při Vašem zastupování v předmětném řízení dosáhneme předem stanoveného výsledku.

Zastupování při uplatňování nároku na náhradu škody

Podle zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je pojišťovna, u které měl vlastník vozidla viníka dopravní nehody sjednáno povinné ručení, povinna uhradit poškozenému účelně vynaložené náklady spojené s jeho právním zastoupením. Náš nárok na odměnu za Vaše zastupování si proto uplatníme sami přímo u příslušné pojišťovny a naše služby Vás tak nebudou nic stát. Pouze ve zcela výjimečných případech, kdy bude uplatnění Vašeho nároku složitější nebo časově náročnější, se s Vámi předem dohodneme na podílové odměně maximálně ve výši 10 % z částky, která Vám bude vyplacena jako odškodnění za způsobenou škodu či nemajetkovou újmu. Tuto podílovou odměnu však po Vás v žádném případě nebudeme požadovat z částek, které pro Vás získáme jako náhradu za vytrpěné bolesti nebo náhradu za trvalé následky zranění, neboť by to podle našeho názoru bylo v rozporu s dobrými mravy. Naše případná podílová odměna bude samozřejmě splatná až poté, kdy bude získané odškodnění připsáno na Váš bankovní účet.