Máte otázky? Potřebujete bezplatnou konzultaci?
Můžete mi (i o víkendech) zavolat na číslo
725 508 815.

K trestným činům, kterých se řidiči dopouštějí nejčastěji, patří ohrožení pod vlivem návykové látky, maření výkonu úředního rozhodnutí, ublížení na zdraví z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Pokud je řidič podezřelý ze spáchání některého z uvedených trestných činů, může proti němu policejní orgán zahájit trestní řízení. V případech, kdy je v trestním řízení vina řidiče prokázána, uloží příslušný soud řidiči trest, a to nejčastěji trest odnětí svobody, resp. trest odnětí svobody s podmíněným odkladem, ve spojení se zákazem řízení motorových vozidel na určitou dobu nebo peněžitým trestem. Zejména trest odnětí svobody a zákaz řízení motorových vozidel pak představují významný zásah do osobního i pracovního života řidiče. Pravomocné odsouzení za trestný čin je řidiči navíc zaznamenáno do Rejstříku trestů, což ho může výrazně omezovat při hledání nového zaměstnání.

Pokud hrozí, že proti Vám bude zahájeno trestní řízení pro podezření ze spáchání některého z výše uvedených trestných činů, popř. pokud je již proti Vám takové trestní řízení vedeno, neváhejte se na nás obrátit. Jsme připraveni využít všechny zákonné prostředky k Vaší obhajobě, a to takovým způsobem, aby Vaše trestní stíhání bylo zastaveno, resp. podmíněně zastaveno, nebo posouzeno pouze jako přestupek. V případě, kdy nebude možné Vaše trestní stíhání některým z těchto způsobů ukončit, vyvineme veškeré úsilí směřující k tomu, aby bylo upuštěno od Vašeho potrestání, nebo k tomu, aby Vám byl uložen pouze trest při dolní hranici zákonné trestní sazby.

Ohrožení pod vlivem návykové látky

Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo řídí motorové vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Podle ustálené rozhodovací praxe soudů je stav vylučující způsobilost dán u řidiče tehdy, jestliže hladina alkoholu v jeho krvi dosáhla alespoň jedno promile. V takovém případě může soud uložit řidiči mj. trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz řízení motorových vozidel na jeden rok až deset let a peněžitý trest.

Maření výkonu úředního rozhodnutí

Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo řídí motorové vozidlo, ačkoliv si je vědom toho, že mu byla taková činnost zakázána předchozím rozhodnutím soudu nebo správního orgánu. V takových případech může soud uložit řidiči mj. trest odnětí svobody až na dva roky, zákaz řízení motorových vozidel na jeden rok až deset let a peněžitý trest.

Ublížení na zdraví z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, usmrcení z nedbalosti

Těchto trestných činů se řidič dopustí tehdy, pokud způsobí dopravní nehodu, při které dojde ke zranění nebo usmrcení jiných osob. Pokud byla taková dopravní nehoda způsobena v důsledku toho, že řidič porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem, může mu soud uložit mj. trest odnětí svobody až na šest let, zákaz řízení motorových vozidel na jeden rok až deset let a peněžitý trest.

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku

Tohoto trestného činu se řidič dopustí tehdy, pokud po dopravní nehodě, jejímž byl účastníkem, neposkytne osobě, která při této nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ačkoliv tak mohl učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného. V takových případech může soud uložit řidiči mj. trest odnětí svobody až na pět let, zákaz řízení motorových vozidel na jeden rok až deset let a peněžitý trest.