Máte otázky? Potřebujete bezplatnou konzultaci?
Můžete mi (i o víkendech) zavolat na číslo
725 508 815.

Naše advokátní kancelář s působností pro území celé České republiky se specializuje na dopravní právo. V rámci naší činnosti poskytujeme kvalifikované právní služby zejména řidičům, kteří se v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích dopustili protiprávního jednání, a dále osobám, které v důsledku dopravní nehody utrpěly újmu na zdraví či jinou nemajetkovou újmu nebo majetkovou škodu.

Pokud jste se tedy při řízení dopravního prostředku dopustili přestupku nebo trestného činu, nebo pokud jste se Vy nebo někdo z Vašich blízkých stali obětí dopravní nehody, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář, která bude chránit a prosazovat Vaše práva a oprávněné zájmy. Během úvodní telefonické nebo osobní konzultace, která je samozřejmě zdarma, se seznámíme s Vaším problémem, a navrhneme Vám možnosti jeho řešení. Následně se sami rozhodnete, zda našich služeb využijete či nikoliv.