Máte otázky? Potřebujete bezplatnou konzultaci?
Můžete mi (i o víkendech) zavolat na číslo
725 508 815.

Řidiči se v průběhu své řidičské praxe mohou dopustit protiprávních jednání naplňujících skutkovou podstatu některého z přestupků uvedených v § 125c odst. 1 až 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Podle druhu přestupku může být řidiči v následném přestupkovém řízení správním orgánem uložena pokuta až do výše 50.000 Kč a dále zákaz řízení motorových vozidel až na dva roky, který mnohdy představuje významný zásah do osobního i pracovního života řidiče.

Pokud hrozí, že proti Vám bude zahájeno přestupkové řízení, popř. pokud je již proti Vám přestupkové řízení vedeno, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář, která je připravena využít všechny zákonné prostředky k Vaší obhajobě, a to takovým způsobem, aby bylo přestupkové řízení zastaveno. V případě, kdy nebude možné zastavení přestupkového řízení dosáhnout, jsme připraveni vyvinout veškeré úsilí směřující k tomu, aby Vám byl uložen pouze správní trest při dolní hranici zákonné sazby.